Biflatie

Wat is biflatie? Biflatie is het gelijktijdig optreden van inflatie en deflatie in een economie. Biflatie is in wezen een verkeerde benaming, aangezien de begrippen inflatie en deflatie beide verwijzen naar een algemene stijging of daling van alle prijzen in plaats van een verandering in relatieve prijzen tussen verschillende economische goederen of activaklassen. Biflatie is …